shadow

"גשם כבד עומד ליפול" או "גשם כבד עומד לרדת" – בעברית הגשם יורד אבל באנגלית הגשם נופל. במקרה הזה השתרש כבר התרגום המילולי ויש שיאמרו שהוא פחות ראוי למרות שהוא יותר מדויק מבחינה מילולית. ההבחנה בין תרגום מילולי לתרגום מדויק היא לעתים קשה ודורשת נסיון רב וידע רב בשתי השפות. המתרגמים שלנו מצויידים בכל הכלים האלה כדי להחליט בכל פעם מחדש כיצד לתרגם את הטקסט גם לאנגלית מעברית וגם לשפות אחרות.

רישום ללימודים, בקשה לויזה, דוחות פוליטיים ומאמרים בחינוך, כולם מוצאים את עצמם בתרגום לאנגלית מעברית כיוון שהקוראים אותם דוברים אנגלית. מילוי טפסים נעשה פעמים רבות בעזרת המשרד שלנו כיוון שלעתים חשוב לדעת מהו הקוד המקובל בארצות הברית, למשל. אפילו קוד, שבעברית הכוונה לתו מסויים שמסמל משהו, הרי שבטפסים כאלה הוא פשוט במשמעות של מיקוד, מיקוד אזורי של דואר. תרגום לאנגלית מעברית במקרה הזה לא יהיה "פוקוס" אלא code.

ענייני משפט בתרגום לאנגלית מעברית

התובע הכללי בישראל הוא השם של משרדי התביעה הראשיים של המדינה אבל, באנגלית, הם לא קרויים בדיוק התובע הכללי במשמעות המילולית אלא משהו היותר דומה למשרד ההגנה על האנשים. מבחינת המהות הכוונה זהה אבל הביטוי שונה לחלוטין. זוהי דוגמה לידע הנרחב הנדרש מן המתרגם, ידע שכולל גם התמצאות במוסדות וברשויות שבחוץ לארץ.

גם התובע של המדינה לא יהיה תרגום מספיק מקצועי כי בארצות הברית לכל מדינה יש תובע ואילו כאן מדובר בפרקליטות הפדרלית. גם כאן מדובר בידע שהוא מעבר להכרת השפה עצמה. ואם כבר בענייני בית המשפט עסקינן אז לא נזנח את קליפת האגוז שמתורגמת מעברית לאנגלית ממש כפי שהיא כיוון שבמקור היא בשפה האנגלית. הכוונה לתמצית העניין או להבאתו בקיצור. המושג לא רווח בשפה המדוברת אבל שגור מאד בבתי המשפט. "בקליפת אגוז", לעתים תרגום לאנגלית מעברית יכול להיעשות באופן מילולי.

היתרון הגדול של התרגום לאנגלית מן השפה העברית הוא מבחר המלים באנגלית, לעומת זה שבעברית. האנגלית, כשפה שמתפתחת כבר למעלה ממאתיים שנה, מכילה מלים רבות שמשמעותן דומה ואיתן אפשר לדייק מאד את שרוצים לומר. מן הבחינה הזו, תרגום לאנגלית של טקסט בעברית יכול להיות קל יותר, כשלמתרגם מלים רבות לבחירה. כמובן שעליו לבחור את המלים שיתאימו לרמה הכללית של הטקסט כי הוא לא יבחר מילה מאנגלית ספרותית וגבוהה כשמדובר במכתב אישי או אפילו בטור פובליציסטי בענין.

והנה, המלים 'טור פובליציסטי' יכולות להופיע בטקסט עברי למרות שהמילה היא מילה אנגלית והתרגום שלה לאנגלית מעברית יישאר כפי שהוא, טור פובליציסטי. התרגום לא יהיה טור ציבורי כי באנגלית המשמעות היא של טור עיתונאי, זהו טור, אגב, שמביא דעה אישית של הכותב.