shadow

באילו מקרים נדרש תרגום מסמכים? מהו תרגום מקצועי? באילו שפות ניתן לקבל שירותי תרגום? באילו תחומים נדרש הכי הרבה תרגום? האם כל אחד הדובר שתי שפות יכול להיות מתרגם מקצועי? הצורך בתרגום קיים בתחומים רבים, בהם תרגום שיווקי, תרגום רפואי. תרגום משפטי, תרגום טכני, תרגום כלכלי ותרגום ללקוחות פרטיים. בכל תחום עם זאת, העקרונות זהים והדרישה לתרגום מקצועי היא אחידה.

תרגום מסמכים מקצועי

מהו תרגום מקצועי? תרגום מקצועי הוא תרגום של מסמכים המצליח להעביר את המסר הכתוב משפה אחת לשניה. לא סתם קיים הביטוי "lost in translation". פעמים רבות קשה מאוד להעביר מסר משפה אחת לשניה ונדרש ידע נרחב בשתי השפות כדי להצליח לעשות זאת. לא מדובר רק על העברת המילים משפה אחת לאחרת, אלא הכרות של ניבי לשון, פתגמים ואמירות נפוצות בשפה ובתרבות. כמו כן חייבים המתרגמים לדעת להתנסח היטב ולהקפיד על דקדוק נכון.

שפת היעד ושפת המקור

תרגום מוצלח הוא תרגום בו אנשים הדוברים רק שפה אחת יוכלו לקרוא  ולהבין לעומק את התרגום של מסמך משפה אחרת. נדרש יותר מהכרות עם שתי השפות כדי לעשות זאת. מלבד זאת, כאשר מדובר על תרגום מסמכים יש צורך בהכרות עם עולם התוכן הדרוש לתרגום. קיים הבדל בין תרגום של כתיבה ספרותית לבין תרגום של כתיבה רפואית, כתיבה טכנית או כתיבה מדעית.

תרגום משפטי

כדי לתרגם כראוי מסמכים מתחומים אלה כמו תחום הרפואה, תחום המדעים והלאה, נדרש מתרגם המגיע מאותו התחום. תרגום מסמך בתחום המשפטי לדוגמא כולל תרגום של מסמכים לאישור נוטריון, הכרות וידע מעמיק עם השפה המשפטית ועם מערכות המשפט הקיימות וההבדלים ביניהן. קיימת חשיבות עצומה בתרגום מדוייק מפני שההשפעות של מסמכים משפטיים יכולים להיות מרחיקי לכת. תרגום משפטי נדרש לרוב מצד חברות ועורכי דין.

תרגום טכני

תרגום טכני דורש אף הוא לרוב תרגום של מסמך בנושאים טכניים. קריאת המסמך הטכני היא הדרך היחידה בה האדם המקבל את המסמך מכיר את המוצר או את החברה ולכן נדרשת הקפדה על דיוק והעברת המסר כראוי.

Related Posts

כתיבת תגובה