shadow

עבודת תרגום משפטי הינה עבודה חשובה ורגישה מאוד. קודם כל, על המתרגם להיות בקיא בשתי השפות ברמה שבה הוא מתרגם. לכן, לפני שבוחרים מתרגם לעבודות משפטיות חשוב לבדוק אותו היטב ולבדוק את הידע שלו בשפה המתורגמת. בנוסף, הוא חייב להיות אדם בעל רקע משפטי. ישנם מונחים רבים אשר האדם הפשוט לא יצליח לתרגם בצורה טובה בשל העובדה שהם מונחים משפטיים שלא מוכרים לכל אחד. לכן, בשלב הראשון, עליכם לבחור מתרגם שגם בקיא בשתי השפות הנדרשות וגם הינו בעל רקע משפטי.

ידע משפטי בתחום המתורגם

ידע משפטי הינו חשוב מאוד, אך לא מספיק ידע משפטי כללי, אלא ידע משפטי בתחום אותו מתרגמים. לדוגמא, אדם אשר עוסק בתחום משפטי הקשור לדיני ירושה, לא תמיד יהיה בקיא בכל המושגים המשפטיים הנוגעים לדיני חברות ותאגידים. לכן, חשוב מאוד לוודא כי אותו אדם שאתם בוחרים לעבודת תרגום משפטי יכיר היטב את התחום בו עוסק המסמך אותו אתם צריכים לתרגם.

שמירה על סודיות

עוד דבר חשוב מאוד עליו מוכרח להקפיד אדם אשר מבצע עבודות תרגום משפטי הינו שמירה על סודיות. במסמכים משפטיים ישנו מידע משפטי רגיל שלא יכול להיחשף אל כל אחד ולכן על המתרגם לחתום על הסכם שמירה על סודיות ולהיות אדם אמין במיוחד, כזה שאתם יכולים להיות בטוחים בכך שיוכל לשמור בסוד על המידע אליו הוא נחשף ולא לחשוף אותו לשום אדם אחר.

זמינות לעבודה מידית

דבר נוסף שחשוב לבדוק לפני שבוחרים אדם לעבודות תרגום משפטי הינו האם הוא זמין לביצוע של התרגום באופן מיידי ומהיר. במקרים רבים עבודות תרגום למסמכים משפטיים הינן עבודות דחופות מאוד, ולכן מזמין העבודה זקוק להם כמה שיותר מהר.

חתימה של נוטריון על התרגום

במקרים רבים של תרגומים המוצגים בפני בית המשפט יש לקבל חתימה של נוטריון על המסמך המתורגם. חתימה של נוטריון מאפשרת לבית המשפט לדעת בוודאות כי מדובר בתרגום מדויק התואם באופן מלא את האמור במסמך המקורי ולפסוק על פיו ללא חשש.

Related Posts