shadow

לא פעם אנחנו נידרש להוכיח את יושרנו, זה נשמע מוזר, איך אפשר להוכיח יושר? הדרך הכי טובה להוכיח היא לא לשקר, אך מן הסתם זה לא יכול להספיק. לכן הדרך הכי טובה להוכיח שאנחנו ישרים, לפחות מבחינת החוק, הוא באמצעות תעודת יושר מהמשטרה.

לא מעט מקומות עבודה, ארגונים, עמותות ועוד שורה ארוכה של מקומות, מבקשים מאיתנו להוציא תעודת יושר ולהציג אותה בפניהם. מדובר על תעודה אשר המשטרה מספקת לנו ובה מצויין שמעולם לא נפתח לנו תיק במשטרה, מעולם לא היינו מעורבים במעשה פלילי. זו למעשה הוכחה שאנחנו יכולים לבצע תפקידים מסוימים אשר מחייבים תעודה שכזו.

הרעיון הוא מאוד פשוט, בכל מקרה שאנחנו חשודים במשהו או מעבר לכך, מורשעים, הרי שזה כתוב במשטרה ומצוין שאנחנו היינו מעורבים במעשה פלילי. אי אפשר לברוח מזה. כשאנחנו רוצים להתקבל למקום עבודה או ארגון מסוים, עלינו לספק תעודת יושר שמוכיחה שאנחנו לא היינו מעורבים בפעילות פלילית. אם אנחנו לא מסוגלים להוכיח זאת, אין לנו סיכוי לקבל את העבודה.

בדרך כלל, נהוג לבקש תעודת יושר במצבים הבאים, כשמדובר בעבודה עם כסף (או דברים בעלי ערך כסי גבוה, יהלומים, תכשיטים ועוד), כשמדובר בעבודה עם ילדים ובעבודות שקשורות למידע סודי. אנחנו מגיעים למשטרה ושם מבקשים להוציא תעודת יושר. הם מקישים את השם שלנו ואם הוא לא עולה במערכת, סימן שאין לנו שום תיק פלילי.

מי שיש לו תיק פלילי, הרי שבמקרים מסוימים אחרי מספר שנים הוא נמחק ואז הוא יכול להוציא תעודת יושר. לא בכל עבירה הוא נמחק, ומן הסתם לא בכל מצב הוא יכול לקבל תעודת יושר ולהשתלב במקום עבודה.

נקודה נוספת שחשוב לומר, לצערנו הרב, יש לא מעט מקומות שאינם מקפידים על הוצאת תעודת יושר, אף על פי שזה מאוד חשוב. מה שכן, יש מי שבוחר להשתמש במערכת אחרת בשביל לגלות עבר פלילי של אנשים, הכוונה למערכת החיפוש של גוגל. זו יכולה להיות מערכת אפקטיבית אלא שלא כל עבירה אפשר למצוא לה תיעוד באינטרנט ולכן מוטב להסתמך על המערכת של המשטרה.

 

Related Posts