shadow

יש הרבה תפקידים בכל בית עסק המעסיק עובדים מעבר לתפקידים הסטנדרטיים. כך למשל כולם יודעים שצריך רואה חשבון ומנהל חשבונות, אך לא כולם מודעים לחשיבות הרבה בתפקידו של בודק השכר. מה בעצם התפקיד של בודק שכר מוסמך? איך בוחרים בודק שכר מוסמך ועל מה חשוב לשים לב כאשר באים לבחור את בודק השכר?

מי יכול להיות בודק שכר מוסמך?

חשוב לדעת שבודק השכר לא יכול להיות אדם שעובד בבית העסק. הוא חייב להיות אדם חיצוני לביצת העסק, אדם שעובד ללא אינטרסים לאף אחד מהצדדים.

חשוב לברר לפני שפונים אל איש מקצוע זה או אחר האם הוא אכן מוסמך לעבוד כבודק שכר. אם יש לו את ההסמכה הראויה, אם הוא למד את הנושא לעומק ואם הוא אכן יכול לעבוד במקצוע הזה באופן הכי שקוף והכי אמין.

רק אדם מוסמך שלמד את המקצוע ויש לו גם ניסיון בתחום, יוכל למלא את המשבצת הזו של בודק השכר.

לא מוותרים על שירות של בודק שכר מוסמך

יש אנשים שחושבים שמדובר במשכורת מיותרת לאדם שלא עושה תפקיד כל כך חשוב או מהותי. אז זהו שזה לא כך. ברגע שיצא החוק הזה, החלו מעסיקים רבים להבין עד כמה חשוב הדבר. ברגע שבית העסק מעסיק בודק שכר, הוא יהיה מוגן מבחינה חוקית בכל מקרה אשר בו עשויים להטיל עליו קנסות או עיצומים מטעם העבודה.

מעבר לכך, העובדים גם כן מרגישים הרבה יותר מוגנים כאשר הם יודעים שיש בודק שכר בבית העסק וכל השכר שהם מקבלים על כל ההפרשים והתגמולים שיורדים משכרם, עובר תחת עינו הפקוחה של בודק השכר.

בודק שכר מוסמך מעניק ראש שקט למעסיק ולעובד.

קראו בהרחבה : מה תפקידו של בודק שוכר

Related Posts