shadow

 

הרבה פעמים אנחנו נוטים לשמוע על עבירות צווארון לבן כשמדובר באנשים בדרגים הבכירים ביותר, מנהלים, מנכ"לים, פוליטיקאים בכירים, כלומר שמדובר באנשים שעצם זה שהשם שלהם מופיע בתקשורת זה יוצר עניין, סנסציה.

אך האמת היא שעבירות צווארון לבן כוללות בתוכן מגוון רחב מאוד של נושאים, אשר גם עובדים בדרגים הנמוכים ביותר יכולים למצוא את עצמם חשודים ונאשמים בהן. הרי כשאנחנו מדברים על עבירות צווארון לבן הכוונה היא לעבירות מרמה, שוחד, גניבה, מעילה ועוד. למעשה ההגדרה של עבירות מסוג זה, היא נטילת כספים ממקום העבודה בצורה לא חוקית, בצורה ישירה או עקיפה, ללא שימוש באלימות.

אנחנו נחשפים בעיקר לעבירות שמתבצעות על ידי גורמים שהם מוכרים לתקשורת, גורמים משמעותיים בחברות גדולות או כאשר מדובר בסכומי כסף עצומים. אך באופן יומיומי כמעט, לא מעט אנשים מוצאים את עצמם חשודים בעבירות שכאלה.

על מנת שלא נגיע לסיטואציה בה נצטרך למצוא את עצמנו מתמודדים מול האשמות כאלה ואחרות, מבלי שיהיה לנו כיצד להגיב, אנחנו צריכים לשכור באופן מיידי עורך דין פלילי שיעמוד לצידנו ויעזור לנו להתמודד מול האשמות אלו.

השאלה היא, כיצד עורך דין כזה יכול לסייע לנו? יש לכך שתי תשובות עיקריות, ראשית, הוא ידאג לאסוף את כל החומרים שקשורים לתביעה, להאשמות נגדנו וידאג להפריך אותן. עורך דין פלילי הוא סניגור, כלומר הוא עורך דין מטעם ההגנה, הוא לא אמור להביא עדויות שמוכיחות שמישהו אחר עשה אותן. למעשה, זה התפקיד של התביעה, להציג ראויות שמוכיחות שאנחנו עשינו את זה, עורך דין פלילי ידאג להפריך אותן.

שנית, עורך דין פלילי ידאג לייצג אותנו לא רק בהליך המשפטי אלא בכל ההליך שלפני ואחרי. הוא ידאג לשמור על הזכויות שלנו, הוא ידאג שאנחנו מקבלים את כל הזכויות שלנו כחשודים, שאנחנו מקבלים משפט הוגן. מדובר על דברים חשובים, מאחר ולא פעם בגלל שאנחנו לא מכירים את החוק ומולנו עומדות מערכת הרבה יותר חזקה מאיתנו, יש ניסיון לנצל זאת על מנת שנודה על מעשים שלא ביצענו. עורך דין פלילי ימנע זאת.

 

Related Posts