shadow

מדי חמש שנים נערכות בחירות לרשויות המקומיות. אלפי מתמודדים מנסים את מזלם. חלקם למועצה וחלקם לתפקיד ראש הרשות עצמה. הבחירה של התושבים איננה קלה, הרי כל מועמד מבטיח הבטחות שונות ומציע הצעות ורעיונות מגוונים שיכולים להתאים להם. 

בשביל לדעת כיצד ובמי לבחור, צריך לחשוב תחילה, מה צריך בשביל להיות ראש עיר כמו דוד בן הרוש יבנה למשל, מה נדרש ממנו. נקודת המוצא של כל אזרח ואזרח בכל רשות מקומית, צריכה להיות מאוד בסיסית, תפקידו של ראש רשות, בכל סדר גודל, היא להטיב עם חיי האזרח ולשפר את איכות חייו. לכך צריך להוסיף נקודה נוספת וחשובה מאוד, ראש רשות מקומית, משפיע על חייו של אזרח הרבה יותר מכל שר או חבר כנסת, באופן יומיומי. 

בשביל להיות ראש רשות מקומית, צריך להכיר את המקום, להכיר את התושבים, להבין מה הצרכים שלהם וכיצד אפשר למלא אותם. זה לא פשוט, מאחר ולא כל התושבים רוצים אותו דבר, ולכן הרבה פעמים צריך להיות מסוגל לומר לא או לדעת לפשר בין הרצונות השונים. 

דוד בן הרוש, דוגמא לראש עיר טוב 

כל מועמד שרץ לראש רשות מקומית כזו או אחרת, יכול לקבל שיעור מהאיש דוד בן הרוש יבנה, אשר כיהן כראש עיריית יבנה. לפני כן, הוא כיהן במשך שנים ארוכות במועצת העיר בתפקידים שונים. למד היטב את הצרכים של התושבים ושל העיר, הכיר אותה מכל זווית אפשרית, וכך כשהגיע להיות ראש עיר, הוא היה מוכן לתפקיד וידע מה עליו לעשות. 

דוד ן הרוש הוא דוגמא טובה לראש עיר, שהביא איתו לתפקיד רוח חדשה, גישה שונה ואכן הוא הצליח להטיב עם התושבים, הצליח לשפר את איכות חייהם. 

Related Posts