shadow

מטרתם של חוקי התעבורה היא להפוך את הכביש למקום הבטוח ביותר לנהיגה ואת הדרכים לעוברי הרגל, למקום הבטוח ביותר עבורם להליכה. על כל נהג לעמוד בכל חוקי התעבורה. אכיפת חוקי התעבורה מורה על ענישה לכל אדם אשר עובר על חוק באופן כזה או אחר. כמובן, שגם לפני שהאדן מוציא רישיון נהיגה, עליו להעיד כי הוא כשיר לנהיגה מכל הבחינות, שאין לו בעיה רפואית כלשהי שיכולה להעיד על אי כשרות לנהיגה או שהוא לא נוטל תרופות. לעיתים, גם לאחר שלאדם כבר יש רישיון נהיגה, יכולה בעיה רפואית כלשהי לצוץ אצלו ובגינה רישיון הנהיגה שלו יכול להיפסל. כך למשל, לא פעם ישנם אנשים הסובלים מבעיית ראיה, אשר בגינה הרישיון שלהם נפסל. לא כל בעיית ראיה דורשת פסילת רישיון ולכן, אם פסלו לך את הרישיון בגין בעיית ראיה אשר לא גורמת לך להיות בלתי כשיר לנהיגה, תוכל לפנות לעו"ד תעבורה מקצועי ומנוסה בתחום שיסייע לך.

פסילת רישיון בגין בעיית ראיה

ישנם לא מעט אנשים אשר סובלים מקוצר ראייה. לרוב אותם אנשים יהיו כשירים לנהיגה כאשר הם ישתמשו במשקפי הראיה שלהם או בעדשות מגע. אולם, ישנם אנשים אשר בעיית הראיה שלכם חמורה יותר ובגין זאת, הם נשלחים למכון הרפואי לבטיחות בדרכים. מטרתו של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים הינו לבדוק את כשירותו של האדם לנהיגה על הכביש מבחינה פיזית ונפשית. במידה ולאדם יש רישיון אך הוא איננו כשיר לנהיגה על פי החלטת המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, הרי שרישיון הנהיגה שלו יפסל בידי משרד הרישוי. אם נשלחת לוועדה רפואית במכון הרפואי לבטיחות בדרכים בגין בעיית ראיה כלשהי והועדה המונה פסיכולוג, רופאים ואנשי מקצוע נוספים החליטה להמליץ על פסילת רישיון הנהיגה שלך בגין בעיית הראיה שלך, אך אינך סבור כי הבעיה אכן הופכת אותך לבלתי כשיר לנהיגה, הרי שתוכל לפנות לעו"ד תעבורה

כיצד יסייע לך עו"ד תעבורה

עו"ד תעבורה אשר מגיע יחד עמך לצורך ייצוג בוועדה הרפואית של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, יציג את המצב בצורה ברורה יותר ומקצועית יותר. כמו כן, בכוחו של עו"ד מנוסה ומקצועי בתחום התעבורה, לערער על החלטה של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים ולשנות את החלטתם בסופו של התהליך. אין ספק שסיוע מעו"ד תעבורה מקצועי ומנוסה בתחום זהו דבר חשוב ביותר, לצורך אי פסילת הרישיון שלך בגין בעיית ראיה או ערעור על פסילת רישיון בגין בעיה זו.

Related Posts