shadow

 

כל אזרח אמריקאי, בלי קשר למקום בו הוא מתגורר או למקום בו כספו מוחזק, נתון לביקורת של מס הכנסה אמריקאי, וחוקי המס וההון חלים עליו. זה נכון גם לגבי ישראלים אשר חיים בישראל ורגלם מעולם לא דרכה בארצות הברית, אך יש להם אזרחות אמריקאית.

על מנת שרשויות המס האמריקאיות יוכלו לעקוב אחרי אזרחים אמריקאים, נחקקו חוקים שונים, מה שמחייב כל אזרח באשר הוא, לעדכן בדו"ח שנתי את רשויות הלבנת הון ורשויות המס האמריקאיות, לגבי חשבונות בנק, קופות גמל, קרנות פנסיה ועוד. חשוב לומר שזה נכון לאנשים שמחזיקים חשבונות (ביחד) עד סכום של עשרת אלפים דולר.

על מנת לעשות זאת, כלומר על מנת למלא דו"ח שכזה, הרי שיש שתי אפשרויות. הראשונה, לפנות אל יועצי מס ורואי חשבון אמריקאיים שיעשו זאת בשבילנו או למלא את הדו"ח בעצמנו, לשם כך עלינו למלא טופס FBAR.

כל יישות אמריקאית חייבת למלא מסמך זה, כל עוד יש לה חשבונות בנק מחוץ לארה"ב וסכום הכסף עולה על 10,000 דולר. ניתן להוריד טופס זה באתר רשויות המס האמריקאיות שעושות בעניין. מה שצריך למלא במסגרת הדו"ח זה את הנתונים הבאים: חשבונות בנק זרים, ברוקר, קופות גמל, ביטוחים, קרנות השתלמות. כמו כן, חשבונות מעסיק וחשבונות ועד בית (אם יש לכם אישור חתימה עליהם).

מאחר ויש למלא את המסמך רק אם עוברים את הסכום של 10,000דולר, הרי שצריך לבדוק לפני כן, אם עוברים את הסכום הזה. לשם כך, יש לחפש את הערך המקסימלי בשקלים של כל החשבונות, זאת באמצעות תדפיסים של כל השנה, ובכך אפשר לדעת מה בדיוק הסכום שהצטבר אצלנו. כמובן שאת ערך השקלים יש להמיר לדולרים. במידה ולא עוברים את הסכום הנ"ל, הרי שאין צורך לדווח. חשוב לציין, שיש לבצע את הסיכומים על פי שער ההמרה של הדולר ביום האחרון של השנה האזרחית.

צריך לציין, גם מי שלא דרך מעולם בארה"ב חייב להגיש את הדו"ח, שכן ארצות הברית חתומה עם ממשלות ובנקים זרים על שיתוף פעולה פיננסי וכן אם בעתיד תרצו להיכנס לארה"ב, אי דיווח יכול להיות עילה לתסבוכות פליליות שונות.

 

 

Related Posts