shadow

במהלך מערכת הבחירות לנשיאות ארה"ב, עורר דונלד טראמפ לא מעט מחלוקות. גם האישיות שלו וגם הדעות שלו משכו כלפיו אש וביקורת נוקבת ובמקביל הערצה והתלהבות, וגם לאחר שנכנס לבית הלבן בינואר 2017 המשיך טראמפ להתנהל באופן שנוי במחלוקת. מצד שני, אי אפשר להתעלם מההשפעה העצומה שלו על חיי רבים בכל רחבי העולם ולא רק בארה"ב, שהרי כמעט כל מה שקורה במעצמה הענקית מייצר תגובות שרשרת שמגיעות גם אלינו לארץ.

בפרט כך הדבר כשמדובר על הסכמי סחר בינלאומיים דוגמת ה-TPP שביטל טראמפ. מומחי השקעות בינלאומיים ובהם חיים טולדנו (haim toledano) ממליצים בחום לעקוב הן אחרי מעשיו והן אחרי התבטאויותיו של טראמפ ולהתנהל בהתאם בשוק ההון.

מדוע מייחס חיים טולדנו (haim toledano) חשיבות לביטול ה-TPP?

במהלך מערכת הבחירות לנשיאות, אחת ההתחייבויות הבולטות של טראמפ הייתה כי יבטל את הסכם הסחר הטראנס-פסיפי. אמנם מדובר בהסכם שלא נכנס לתוקף שכן מעולם הוא לא אושר סופית ע"י הקונגרס האמריקאי, אבל גם כך ההצהרה של טראמפ עוררה דיונים נרחבים וכך גם מילוי ההתחייבות וביטול אותו הסכם.

חיים טולדנו (haim toledano), שהעריך לאורך כל הדרך כי ה-TPP לא ייכנס לתוקף, וזאת עקב התנגדות עזה בארה"ב ולא רק מצד טראמפ ואנשיו, מעריך שהסרת ה-TPP מסדר היום תייצר, לפחות בטווח הקרוב, אי ודאות בלתי מבוטל. אי ודאות זו עלולה אף להתגבר אם טראמפ יממש איום נוסף שלו, לבטל את הסכם הסחר החופשי של צפון אמריקה, הלא הוא ה-NAFTA.

בניגוד ל-TPP, שכאמור מעולם לא הופעל, ה-NAFTA תקף גם תקף ולמעשה משפיעה במידה רבה על הסחר בין ארה"ב לבין קנדה ומקסיקו מזה למעלה מ-20 שנה. לתפישת טראמפ ואנשיו, ההסכם מוטה לטובת מקסיקו וקנדה ופוגע באינטרסים של ארה"ב, ועל כן יש לבטלו או לשנותו באופן יסודי (ואולי אפילו חד צדדי) – דבר שכאמור עלול להשפיע במידה דרמטית על הכלכלה העולמית באופן כללי.

איך כדאי להתנהג בתקופת אי ודאות?

רמת אי הוודאות הגבוהה ששוררת כיום בשוק ההון הבינלאומי, ושכאמור עוד עלולה להתעצם, מובילה את המשקיעים לתהות מה עליהם לעשות. ההמלצה של חיים טולדנו (haim toledano) היא להקפיד אפילו יותר בדרך כלל על זהירות ולהתרחק מהמסלולים הספקולטיביים, שכן בעידן שבו כל הקלפים נטרפים מסלולים אלה עלולים להסב למשקיעים נזק של ממש.