shadow

בשנים האחרונות ניתן למצוא יותר ויותר סיפורים על אנשים שמחליטים לעשות שינוי מהותי בחייהם, ולהתגרש אחד מהשנייה בהליך חוקי וסופי המתבצע בבית הדין הרבני. תהליך הגירושין אינו עניין נעים לשני הצדדים – אך כל עוד הדבר מתבצע בצורה הדדית ומוסכת על שניהם, אין ספק כי זה גורם באופן משמעותי לסיום קשר הנישואים בצורה מכבדת וטובה יותר.

כאשר מדובר על בני זוג שהחליטו להתגרש ויש להם ילדים, קיים חוק המחייב את אחד מבני הזוג להמשיך ולכלכל את ילדיו עד גיל 18 לפחות, קראו עוד בנושא זה. בעצם החובה הזאת המוטלת על ההורים, עליהם לזכור כי עצם ההחלטה של הפסקת הקשר עם בן הזוג, אינו מנתק אותם גם מהקשר עם הילדים והם מוכרחים להמשיך לדאוג לרווחתם.

כיצד מתבצע חישוב דמי המזונות

החובה לכלכלת הילדים מוטלת על שני ההורים ביחס שווה, כאשר ההורה שהילדים נמצאים איתו דואג לרווחתם באופן תמידי ויומיומי ואילו ההורה השני שאינו נמצא עם ילדיו מחויב להמשיך ולפרנס אותם כראוי, ולדאוג לכל צרכיהם הבסיסיים כמו אוכל, שתייה, מקום מגורים, מסגרות חינוכיות, ביגוד ועוד. מחויבות זו כלפי הילדים נקראת דמי מזונות.

כיוון שההורה שהילדים נמצאים איתו הינו בעל הוצאות כלכליות שוטפות עבור כלכלת ילדיו, חישוב דמי המזונות מתייחס להורה השני שאינו נמצא עם ילדיו. חשוב לדעת כי החישוב אינו דבר קבוע לכל משפחה, אלא נקבע על פי תנאים וסיבות שונות:

  • הכנסות של ההורים – דמי המזונות הינם סכומים כספיים שההורה צריך להעניק לילדיו, כדי שהם יוכלו לספק את כל הצרכים הבסיסיים הנחוצים להם. משום כך, החישוב של דמי המזונות צריך להיות בהתאם לגובה ההכנות של ההורה. הורה שמרוויח יותר, יכול לתת יותר עבור ילדיו וכך גם ההיפך.
  • גילאי הילדים – דמי המזונות משתנים בהתאם לגילאי הילדים. ככל שהם קטנים יותר, כך הם הצרכים שלהם גדולים יותר ולכן דמי המזונות יהיו יותר גבוהים.

> קראו גם מתי מקבלים כתובה https://www.lawlife.co.il/causesdivoece-cgdv

הסדר מזונות במשמרות משותפת

במקרים בהם ההורים מחליטים שהילדים יגורו עם שניהם על פי חלוקה מוסדרת ביניהם, דמי המזונות מחושבים בהתאם לכך. כדי ששני הצדדים יצאו מרוצים, כדאי להיעזר בליווי של עו"ד לענייני משפחה לצורך קביעת הסדר מזונות במשמורת משותפת.

Related Posts