shadow

אם אתם חווים אלימות במשפחה, אם אתם עדים לאלימות כזאת, או אם אתם אפילו מואשמים באלימות מסוג זה (כמו גם אם נחקרתם בנושא) – חשוב שתדעו קצת יותר על מה שנחשב לאלימות במשפחה ומהן ההשלכות של אלימות מסוג זה.

לפני הכל – מה נחבש אלימות במשפחה?

אלימות במשפחה יכולה להיות מופנית בני או בנות זוג, אלימות כלפי ילדים, או כל בן משפחה כמו גם סבים, סבתות, בני זוג הידועים בציבור, אחים אחיות, אחיינים, דודים ואף גיסות.

אלימות מסוג זה כוללת אלימות פיזית, אלימות מילולית, התעללות רגשית, אלימות מינית, כמו גם אלימות כלכלית בהם נמנעת גישה לכספים, כמו גם כליאה של בן משפחה והחזקתו כשבוי או בזמן של חטיפה.

כיום ישנן מגוון עבירות שנחשבות אלימות והופכות אלימות במשפחה להליך פלילי, כאשר בין העבירות ישנן עריבות תקיפה שעונשן הינו שנתיים ואף יותר, תקיפה וגרימת חבלה עבירה שניתן לקבל בגינה עונש של 3 שנות מאסר, עבירת פציעה שגם עבורה ניתן לקבל עונש של 3 עד 6 שנות מאסר, חבלה חמורה עבירה שגוררת אפילו עד 10 שנות מאסר, ועוד.

חשוב לדעת כי אלימות במשפחה הינה הליך פלילי שיכול להוביל גם עד 20 שנות מאסר בפועל, כאשר כל מקרה נידון לגופו בהתאם לטיב היחסים והרקע לאלימות.

חשוב לדעת כי בית המפשט בישראל מחמיר במיוחד על עבירות אלימות במשפחה, שכן הוא סבור שבתא המשפחה חייבת לשרור הרמוניה ושימוש באלימות הוא כזה שמפר את כלל ההסכמים הלא כתובים של קיום תא משפחתי אמתי ונכון.

התייעצות עם עורך דין

בכל מקרה של אלימות במשפחה – חשוב לדעת כי בין אם אתם הקרבן לבין אם אתם המואשמים בעבירות אלה: חשוב שתקבלו ייעוץ ממשרד עו"ד פלילי.

כיום עורכי דין לאלימות במשפחה מקנים ייעוץ דיסקרטי וכזה שיכול להטיב עם המצב ולהגן עליכם גם במידה של האשמות מוצדקות או האשמות שווא וגם במידה ואתם הם הקרבנות לאלימות.

Related Posts