shadow

עד לא מזמן, נהגו רוב הישראלים להשקיע את כספם הפנוי בתכניות חיסכון שאותם הציע להם הבנק. הבנק נתפס כמקום אמין ובטוח וגם עם הרווחים או הריביות עבור החיסכון אינם גבוהים מאוד, עדיין העדיפו רבים את המקום הבטוח והמקובל מזה שנים רבות.

בשנים האחרונות אנו עדים לתופעה חדשה כאשר ישראלים רבים גילו כי חברות הביטוח מציעות אף הם מסלולי חיסכון טובים ובטוחים עם ריבית משתלמת הרבה יותר. תכניות חיסכון אלו כוללות עוד מגוון יתרונות אשר אינם קיימים בתכניות החיסכון המוכרות בבנקים. הן מאפשרות להעצים את פוטנציאל החיסכון של החוסך והדבר הופך לרווחי ומשתלם הרבה יותר .

תכנית חיסכון בחברת ביטוח – מה תרוויחו מזה?

קיימים מספר יתרונות בולטים אשר הצליחו לשכנע אף את השמרנים הכי אדוקים, להעביר את תכנית החיסכון שלהם מהבנק אל חברת ביטוח. היתרונות המשמעותיים ביותר בתוכנית חיסכון בחברת ביטוח הינם –

  • נזילות של כספי החיסכון – כידוע, כאשר אנחנו משקיעים את כספי החיסכון שלנו בבנק, הכסף מוקפא ואין גישה אליו. יש להמתין לתחנות יציאה שנקבעו מראש או לוותר על אחוזים ניכרים מהריביות. כאשר בוחרים להשקיע ולחסוך בחברות הביטוח, הכסף נשאר נזיל וניתן בכל עת למשוך כספים מתכנית החיסכון.
  • מגוון מסלולי השקעה – בחברות הביטוח ישנו מגון גדול של מסלולי השקעה וכל משקיע יכול למצוא לעצמו את ההשקעה המתאימה ולמשך תקופת הזמן הרצויה. ישנם מסלולים עם רכיבי מניות שונים בדומה לקופות הגמל השונות.
  • אין עמלות – בבנקים ישנן עמלות שונות אותן יש לשלם מעת לעת על ניהול תכנית החיסכון. אז נכון שגם בחברת הביטוח יש לשלם דמי ניהול אותם גובה חברת הביטוח תמורת הטיפול בכספי החיסכון, אך מעבר לכך אין כל עמלה נוספת.
  • יתרונות במיסוי – לתכניות החיסכון שבחברות הביטוח יתרונות בולטים בעניין המיסוי. כאשר החוסך עובר ממסלול השקעה אחד למשנהו לא ייחשב הדבר כאירוע מס ומלבד זאת, קיים יתרון נוסף כאשר תשלום המס נדחה לעת המשיכה היות והמיסוי יהיה רק על הרווח המצטבר מיום ההשקעה הראשון עד ליום בו בחר החוסך למשוך את החיסכון.

הבנו כי מומלץ מאוד להשקיע את חסכונותינו דווקא בחברות הביטוח כדי ליהנות מכל היתרונות.

Related Posts