shadow

ממשלת גרמניה מכירה בעוול הנוראי שנגרם ליהודים בשואה והיא עושה ככל שביכולתה ומראה נכונות לעזור לאותם אנשים שסבלו או לבניהם. כמובן שאין שום סכום כסף שיכול לכפר על המעשים הנוראיים ורצח העם שנעשה על ידי הגרמנים, אולם ממשלת גרמניה מציעה לכל מי שנפגע על ידה באותה תקופה תשלום פיצויים.

לניצולים עצמם ממשלת גרמניה שילמה סכומי עתק. מי שקיבל פיצויים לנפגעי שואה מגרמניה יכל לפעמים לרכוש עם זה גם דירה. ככל שעברו השנים מערכת הפיצויים של גרמניה השתכללה והתרחבה גם למדינות נוספות שנפגעו על ידי הצורר הנאצי באותה תקופה. 

גם לאלמנים של ניצולי שואה יש זכויות מסוימות בהתאם לסעיפים המופיעים בתקנות השילומים לנפגעי השואה. 

אז מהן אותן זכויות לאלמנים של ניצולי שואה? המשיכו לקרוא כדי לדעת.

זכויות לאלמנים של ניצולי שואה

כפי שפתחנו, מערכת התשלומים השתכללה משנה לשנה וכיום, ישנם אנשים רבים שמגיע להם לקבל כספים מגרמניה אולם הם לא באים לתבוע את הכספים הללו משום שהם לא מעלים בדעתם שמגיע להם כספים.

לכן, אם יש לכם קרבה משפחתית לאנשים שהיו בשואה חשוב לברר אפילו עבורם בלבד את כל הזכויות. יתכן מאוד שתמצאו שמגיע לכם מלגה חודשית באופן קבוע. 

לאלמנים של ניצולי שואה, לאחר שניצול השואה נפטר, הם זכאים במשך 36 חודשים למלגה באותו גובה מלגה שהייתה לאותו ניצול שואה לפני שנפטר. 

גובה המלגה נקבע לפי מצבו של אותו ניצול שואה בתקופת השואה. היו מחנות שהעבידו בכפייה. היו מחנות שלא העבידו בכפייה אולם היה לחץ ומחסור במזון. על פי זה נקבע גובה הקצבה. 

לאחר אותם 36 חודשים זכאי האלמן או האלמנה לתשלום חודשי שוטף בסך 2000 שקלים.

Related Posts