shadow

אחת העבירות החמורות ביותר בספר החוקים, בכל הקשור לחוקי תעבורה זו עבירה של נהיגה במהירות מופרזת. ההנחה היא שנהג אשר נוהג במהירות מופרזת מסכן בכך את הנוסעים ברכב, נהגים אחרים והולכי רגל. לכן אם לא נסיבות מקלות, הרי שהוא עלול לחטוף עונש מאוד כבד על נהיגה שכזו.

לפני שנציג את דרגות הענישה במקרים של נהיגה במהירות מופרזת, חשוב להסביר מה זה אומר נסיבות מקלות. יש מקרים בהם בית המשפט או המשטרה יקבלו את העובדה שהנהג אכן נהג במהירות מופרזת אך יש לו סיבות לכך, למשל, אם הוא צריך להגיע לבית חולים במקרה חירום, אם הוא הוא צריך לחדר יולדות כי אישתו עומדת ללדת ברכב או במקרים בהם הוא מותקף על ידי גורם שנמצא מחץ לרכב ועליו לברוח ממנו. כמובן שמדובר במקרים נדירים שלא קורים כל יום לכל אחד, ולכן גם אי אפשר כל הזמן להשתמש בהם כתירוץ מאוד נהגנו במהירות מופרזת.

נקודה נוספת שצריך לזכור, ההגדרה של נהיגה במהירות מופרזת היא קבועה. כלומר, ייתכן מאוד שבכביש בו מותר לנהוג 50, אז גם נהג יבצע עבירה וינהג על 60 ק"מ, זה לא ייחשב לו כעבירה, מצד שני, אם הוא ינהג על 80 או 100, זה כן ייחשב כעבירה. יש משמעות לפער בין המהירות המותרת למהירות בה הוא נהג.

דרגות ענישה של נהיגה במהירות מופרזת

כאמור במקרים של נהיגה עד 20 ק"מ מעל המהירות המותרת, זה ינוע בין משפט, קנס כספי של 250 שקל או אזהרה. הדבר תלוי באופי הנסיעה, כמה רכבים היו על הכביש באות עת וכן בעברו של הנהג.

במקרה וזה נע בין 20 ל-30 ק"מ מעל המהירות המותרת, אז הקנס הוא 750 שקל, אפשר לקבל זימון למשפט וכן 8 נקודות שליליות.

במקרה ומדובר על נהיגה מופרזת מעל 30 ק"מ ויותר, אז מדובר ב-10 נקודות שליליות והזמנה לדין, המשטרה יכולה גם לשלול את הרישיון לתקופה של 30 יום במקרה כזה מאחר והנהג מסכן את הסביבה.

 

 

Related Posts