shadow

אין ספק שיציבות פוליטית משפיעה בצורה ישירה על הכלכלה במדינה. ככל שמדינה חווה יותר רעידות אדמה פוליטיות ובאופן כללי חווה מצב פוליטי לא יציב, כך הכלכלה נפגעת ולא מצליחה להגיע לפריחה. מסיבה זו ניתן לומר כי כאשר מדינה עומדת בפני בחירות יש לכך השפעת מה על שוק ההון ועל תחום אגרות החוב לדברי אריה גולדין.

המצע הכלכלי של המפלגות השונות

לצד מצע בעניינים פוליטיים ומדיניים שונים, יש למפלגות רבות מצע הנוגע לפן הכלכלי. יש מפלגות שזורעות הבטחות לרוב על שינויים דרמטיים בתחום הכלכלי, להלחם בריכוזיות במשק והן מצהירות על כוונות לשיפור המצב במדינה. אבל המציאות מספרת כי שינוי דרמטי בתחום שוק ההון או אגרת חוב אינה נוצרת ביום אחד. כדי ליצור שינוי משמעותי בתחום כלכלי, צריך לתכנן תהליך ממושך והדרגתי אשר משפיע בהדרגה על המשק בישראל. העובדה הזו מסבירה שככלות הכול הבחירות אינן משפיעות בצורה מהותית על אגרות החוב. ככלות הכול המצב הכלכלי יישאר כפי שהיה, ובמידה ויחולו שינויים כתוצאה משינויים בממשל, השינויים יהיו מינוריים והדרגתיים, כאלו אשר כל סוחר יוכל לעקוב אחריהם ולהתאים את עצמו ואת אופן המסחר שלו בהתאם לתנודות הללו.

> הקליקו למידע נוסף http://hayeruka-meimad.org.il/2019/03/20/succeed-the-capital-market

לפנות אל מומחים

ככלל חשוב מאוד לזכור כי כדי להצליח בתחומי המסחר השונים כמו מניות או אגרות חוב, חשוב מאוד להיוועץ עם הגדולים בתחום. וזאת כדי לקבל הכוונה נכונה וייעוץ מקצועי אשר יקנה לכל סוחר באשר הוא את היכולת לסחור בתבונה. ככלות הכול מסחר בשוק ההון או באגרות חוב זה לא מקום להימורים או לניסויים עצמיים, זה תחום עיסוק רציני בו יש לפעול בהתאם לכללים מקצועיים ולבצע פעולות מושכלות ברמה מקצועית. זו הדרך היחידה להצליח בתחום. מסיבה זו חשוב לפנות אל אריה גולדין או אנשי מקצוע אחרים בתחום. הללו יכולים להקנות ידעו לכוון את המשקיעים לביצוע פעולות נבונות ומניבות. אמנם מדובר על השקעה של כסף וזמן, אבל במבחן התוצאה ההשקעה הזו מוכיחה את עצמה ומחזירה את עצמה בגדול. השקעה והתנהלות ללא הבנה וידע מובילים להפסדים.

Related Posts