shadow

במדינת ישראל יש שיטה מיוחד לעבירות תעבורה שנקראת שיטת הניקוד. השיטה למעשה עוזרת לעקוב אחרי עבירות תנועה של נהגים ומשמעותית בעיקר הכל מה שקשור לנהגים בעלי נטייה לבצע עבירות תנועה רבות. עבור עבירות תנועה יש ניקוד וכאשר נהג נתפס מבצע עבירה הנקודות הללו נספרות לו ומצטברות.

איך עובדת בדיוק שיטת הנקודות

משרד הרישוי קובע בעבור כל עבירת תנועה מה יהיה גובה הניקוד שלה כאשר ככל שהעבירה נחשבת יותר חמורה כך מספר הנקודות שלה הוא גבוה יותר. כאשר אדם נתפס מבצע עבירה הנקודות הללו נרשמות כנגדו כאשר הנקודות נצברות במשך שנתיים מיום ביצוע העבירה הראשונה, אם הוא צבר עד 12 נקודות אחרי שנתיים הנקודות נמחקות, במידה והצבירה היא של למעלה מ- 20 נקודות הן נשמרות גם לאחר שנתיים.

מה קורה לנהג שצבר מספר נקודות גבוה

ככל שאדם צובר יותר נקודות זה מעיד על יותר עבירות תנועה שהוא ביצע ומתייחסים אליו כמסוכן יותר ומועד לפורענות. במידה ונהג צבר 36 נקודות באופן אוטומטי יישלל רישיון הנהיגה שלו למשך 3 חודשים. חשוב לדעת ששלילה כתוצאה מצבירת נקודות אינה מבטלת פסילה של הרישיון על עבירות תנועה שיגיעו לדיון בבית המשפט. ככל שהניקוד גבוה יותר כך פעולות התיקון שהנהג צריך לבצע יהיו משמעותיות יותר ויכולות להגיע למצב של מבחן נהיגה חדש כולל מבחן עיוני ומעשי.

מתי כדאי לנהג לפנות לעורך דין

נהג חדש אשר צבר נקודות רצוי שיפנה אל עורך דין תעבורה בתל אביב המתמחה בדיני תעבורה. כמו כן נהג אשר יש לו 20 נקודות או יותר רצוי שיפנה לעורך דין כדי להפחית את הסיכוי שהוא יאלץ לעבור מבחן נהיגה מחודש, הוא יקבל שלילת רישיון או שהנקודות ישמרו לו ולא ימחקו וכדומה.

 

Related Posts