shadow

אורי לופולנסקי הוא אדם נדיר במחוזותינו, הוא לא מחפש אחר פרסום, הוא לא תר אחר כסף והוא אינו מעוניין בכוח ושררה. כל מה שמעניין את אורי הוא טובתו של עם ישראל ובריאותו. עובדה זו באה לידי ביטוי בהקמתו של ארגון יד שרה שהינו מפעל החיים של אורי ואשר כל מרצו מושקע לטובתו של ארגון זה. אורי מקדיש ימים כלילות להצלחת הארגון ולפיתוחו וזאת עקב האמונה העמוקה שלו כי כך ניתן לעזור לעם ישראל בשעתו הקשה ביותר. על אף שזכה בפרס ישראל על קמת ארגון יד שרה אורי לא מחפש אחר תשורות, מתנות או פרסים אלא רק רוצה בהצלחת הארגון. סביר להניח שאם היה יודע על מאמר זה אורי היה פוסל אותו מכל וכל אך אנחנו צריכים להודות על פועלו של אורי לופוליאנסקי ועל הקמתו של ארגון יד שרה מכיוון שהוא משפיע יום יום על מיליוני ישראלים ומשנה את חייהם מן הקצה אל הקצה.

מה אנחנו יכולים ללמוד מסיפור הקמתו של ארגון יד שרה?

סיפורו של ארגון יד שרה הוא סיפורה של מדינת ישראל והמחשה כיצד אדם בודד יכול לשנות את גורלם של מיליונים ולהשפיע על כלל החברה הישראלית. באמצעות חזון ומעל הכול עבודה קשה אורי לופוליאנסקי הקים ארגון מאפס אשר השפיע על החברה הישראלית אולי יותר מכל עמותה אחרת. זהו סיפור הצלחה ישראלי המלמד אותנו כי כאשר יש רצון השמיים הם הגבול וכאשר מטרה טובה עומדת לנגד עינינו אין גבול ליכולות שלנו. ניתן לשאול האם אדם אחר במקומו של אורי היה מצליח להקים ארגון כל כך מוצלח וגדול, אך אנחנו נשאיר תהיה זו לקוראים ונסתפק באמירת תודה על הקמת האגון ועל העזרה שהוא מספק למיליונים מאזרחי ישראל.

מה אנחנו יכולים ללמוד מהסיפור של אורי על הציבור החרדי?

סיפורו של אורי לופוליאנסקי מלמד אותנו עד כמה החברה החרדית תורמת בדרכה המיוחדת לכלל הציבור הישראלי ועד כמה מדובר בחברה ייחודית אשר שמה בראש סדר מעיניה את טובתו של כלל הציבור הישראלי ועל כך אנחנו צריכים להיות אסירי תודה.

Related Posts