shadow

הוצאה לפועל – האפשרות להעביר תשלומים לאנשים וספקים, ולמשוך כספים מחשבון הבנק היא מוגבלת. לכולנו יש מסגרת אשראי וגבול מסוים שבו הבנק יכול לעצור את תזרים המזומנים ולהודיע שאין לנו יכולת לבצע עוד פעולות. לרוב, בהגיע אדם לגבול זה, הוא בעצם נמצא במצב של חדלות פירעון ולא יכול לשמור על אורחות חייו התקינים. המטלות הפשוטות של שגרת החיים, כמו קניות בסופר או העברת תשלומים לנותני השירותים של בית העסק נעצרות, ולפתע אתם צריכים להתמודד עם אתגר גדול מול גורמים רבים. עורך דין חדלות פירעון מסוגל לבחון את המצב שלכם ולעזור לכם לקבל את ההחלטות הנכונות והאחראיות שיקדמו אתכם לימים טובים ויציבים יותר, ויאפשרו לכם לצאת מהקושי הכלכלי לחיים חדשים.

מה היא המשמעות של חדלות פירעון לבית עסק?

חדלות פרעון – כאשר חדלות הפירעון היא אירוע שמתרחש בעסק שלכם, יש משמעות וחשיבות גדולה מאוד לאופן שבו אתם מתקשרים את הסיטואציה מול הלקוחות והספקים שלכם. קודם כל, צריך להסביר את התמונה כפשוטה ולנסות לשמר את הקשר עם הגורמים השונים, כמה שיותר כן וחיובי. אם המטרה שלכם היא להחזיר את הפעילות העסקית לקדמותה בהקדם, מערכת היחסים האישית עם נותני השירותים השונים, היא המפתח להצלחה. מעבר לכך, ייתכן ותרצו להגיע להסדרי חוב מוקדם ככל האפשר מול הספקים, כדי לשמור על המשך הפעילות העסקית גם במצב בו אין לכם יכולת להעביר כספים בקצב המוכר לספקים.

תפקידו של עורך דין חדלות פירעון בהליך המשפטי

פשיטת רגל בהנחה וחדלות הפירעון שלכם הגיעה לפתחו של בית המשפט או שיש נגדכם תיקים בהוצאה לפועל, נכנס לתמונה עורך דין חדלות פירעון או עורך דין הוצאה לפועל והוא צריך לפעול במהירות כדי לשפר את המצב. יש מגוון רחב מאוד של פעולות שעורך הדין יכול לבצע ברשותכם ובעזרתכם, אבל הכל תלוי במטרות שהגדרתם- לאן פניכם מועדות ומה המטרה בסופו של דבר. אז אל תחששו לעשות את הצעד המתבקש ולפנות לקבלת עזרה של עורך דין שזה הוא תחום עיסוקו המרכזי.

 

מאמר בחסות אתר חדשות bignews

 

Related Posts

כתיבת תגובה