shadow

מסחר עצמאי מאפשר ביצוע פעולות קנייה ומכירה של ניירות ערך ללא תלות בגורם חיצוני. כדי לבצע את המסחר בצורה מוצלחת צריך לבחור את הפלטפורמה הנכונה, לעמוד בתנאי הסף להשקעה ולבנות תיק השקעות מאוזן

האינטרנט מאפשר לבתי השקעות ובנקים להציע שירותים חדשים וביניהם גם מסחר עצמאי בשוק ההון. בעזרת המסחר ניתן לבצע פעולות קנייה ומכירה של ניירות ערך ללא תלות או יצירת קשר עם גורם חיצוני.

התנאי הבסיסי למסחר בניירות ערך הוא פלטפורמת מסחר מאובטחת. השימוש בפלטפורמה זמין מכל מכשיר עם חיבור לאינטרנט ואין צורך ברקע טכני על מנת לקנות ולמכור ניירות ערך.

לגזור ולשמור: כללים להצלחת המסחר

התנהלות פיננסית נכונה בשוק ההון מבוססת על כלל שלפיו יש להוציא פחות ממה שמכניסים, ולהשקיע את ההפרש בנכסים מניבים. הצלחת המסחר פירושה מינימום טעויות אבל מצד שני אף אחד לא יכול לדעת כיצד השוק ייראה. בנוסף, יש תנאי סף להשקעה שנועדו לבדוק את הבשלות הפיננסית. המסחר מומלץ רק לאנשים אחראיים מבחינה כלכלית ולא כדאי להתחיל בו בהיעדר חסכונות מידיים לכיסוי הוצאות שוטפות או פתאומיות.

כדאי לדעת שבשנים הראשונות של ההשקעה והמסחר, שיעור החיסכון החודשי חשוב יותר מהתשואה שיניב תיק ההשקעות. יש להגדיר את המטרות והאילוצים ולשאול כבר בשלבים המוקדמים של המסחר מה מטרת ההשקעה ומתי נזדקק לכסף. ניסוח המטרה אמור להביא בחשבון את האילוצים שלכם ולמנוע טעויות. אפיק השקעה ארוך ישפיע על הפרספקטיבה ויאפשר לכם ליטול סיכונים רבים יותר, בעוד משך זמן קצר שנמדד בשנים בודדות יעלה את הסיכון להתנהגות פזיזה.

איך בונים תיק השקעות?

רוב הדברים שאתם צריכים לדעת לפני שתתחילו לסחור באופן עצמאי בבורסה קשורים לבניית תיק השקעות. התיק ישמש כמצפן שלכם ובו תוכלו להיעזר על מנת לוודא שאתם נמצאים על המסלול הנכון. לאחר שתגדירו יעד להשקעה ואת פרק הזמן הנדרש להשגתו, בצעו ניתוח סיכונים. הסיכון מתייחס לאפשרות שההשקעה לא תניב את התשואה המבוקשת, אך הקשר בין סיכון ותשואה הוא אחד העקרונות הבסיסיים ביותר של המסחר.

זכרו שאין תשואה ללא סיכון והאתגר הוא לחשב את מידת הנכונות להתמודד עם הפסדים. התוו את השלד הבסיסי של תיק ההשקעות באמצעות הקצאת נכסים, התרחקו ככל האפשר מקצוות של חשיפה אפסית מול חשיפה מרבית ופזרו את ההשקעה. תיק השקעות מפוזר יאפשר לכם להקטין את התנודתיות בלי לפגוע בתשואה. בנוסף, הוא יחשוף אתכם בצורה מאוזנת לשני הנכסים הדומיננטיים שהם מניות ואגרות חוב.

לסיכום, השלב הראשון במסחר העצמאי שלכם הוא לבחור פלטפורמה נוחה ומאובטחת. בשלב השני תצטרכו לוודא שאתם עומדים בתנאי הסף ולערוך היכרות בסיסית עם שוק ההון. בשלב השלישי כבר תוכלו לבנות תיק השקעות, להגדיר יעדים ולהשיג תשואה.

Related Posts