shadow

כנס עסקי הוא אחד האירועים המרגשים ביותר בשנת עבודה של כל חברה או בית עסק. אחד האינטרסים בכנס כזה הוא הגדלת מאגר הלקוחות ושיתופי הפעולה השונים, ואיסוף מידע בזמן אמת על משתתפי האירוע. למען השגת מטרה זו, שילוב עמדת רישום לכנסים היא עניין הכרחי.

מהם היתרונות בשילוב עמדת רישום לכנסים

הצלחתם של אירועים נמדדת ברמת שביעות הרצון של האורחים ומכמות הידע שהאירוע הקנה להם, ובנוסף מרמת ההפקה ומתוך כל אלו, יצירת קשרים עסקיים. הפעלת עמדת רישום לכנסים כחלק בלתי נפרד מניהולם המקצועי והבלתי מתפשר, הינה צעד חשוב מאין כמותו. ניהול נכון של עמדת הרישום בכנס תביא להצלחת שני אלו, כפי שנפרט מיד:

  • שביעות רצון האורחים – בני האדם בימינו, בעיקר כאלו שמתארחים באירועים כאלו ואחרים, אוהבים יחד אישי. אין דבר מספק יותר מלהגיע לאירוע שבו כולם מודעים לבואך; תג השם והתוכנייה כבר מחכים לך, המערכת או הדיילת מאחלים לך יום נפלא, וכל שנותר לך לעשות זה רק לצעוד אל תוך האירוע וליהנות ממנו. עוד קריטריון לשביעות רצון הוא כמובן איכות התכנים, המזון וההון האנושי שמגיע לאירוע.
  • יצירת קשרים עסקיים חדשים – כשאדם מגיע לכנס עסקי, הוא עושה זאת לרוב במטרה להיחשף לשווקים חדשים ובתקווה גם ליצור לעצמו הזדמנויות לקשרים עסקיים חדשים. כנס שבו מופעלת עמדת רישום וחלוקת תגי שם, מאפשר יצירת פלטפורמה המהווה בסיס ליצירת קשרים בין באי הכנס.

סדר וארגון לפי הנוחות שלכם

בעבר, תהליך הרישום לכנסים היה מתבצע על ידי דיילות בלבד. אלו היו יושבות בעמדה מוכנה בכניסה לאירוע ורושמות בעצמן בתהליך מעט מייגע את כל פרטי באי הכנס, משוות מול רשימות שהוכנו מראש וכו'. כיום המצב מעט שונה ובזכות הטכנולוגיה המתקדמת, עמדת רישום לכנסים תהיה מאוישת תמיד במכשור מתקדם שמקל מאוד את תהליך הרישום והופך אותו להרבה יותר יעיל ומהיר. קיימת האפשרות לבחור האם ברצונכם לאייש את העמדות גם בדיילות שירות והכוונה, או לתת לאורחים את האפשרות להירשם בעצמם בעמדת הרישום לכנס שלכם.