shadow

כשמדברים על ציוד כיבוי אש, גלאי עשן או ספרינקלרים, חשוב להבחין בין סוגי העסקים המחויבים באחזקת אותו ציוד כיבוי. בעוד שבית עסק מסוים יהיה מחויב בהתקנת ציוד מתקדם לכיבוי אש, סוגי עסקים אחרים יצריכו ציוד כיבוי פשוט יותר.

ציוד כיבוי אש עשוי לכלול סוגים שונים של מטפים, מערכות אוטומטיות לגילוי עשן והפעלת אמצעי כיבוי, ספרינקלרים, גלגלון כיבוי אש ועוד. חברות המספקות ציוד כיבוי אש מחויבות בהתקנת אמצעים בעלי תו תקן מחמיר, היות ובחיי אדם לעולם לא משחקים. יש גם לקחת בחשבון כי במקרים מסוימים, שריפה בבית העסק עלולה להוביל לעצירה בפעילות העסקית. לא פעם, אנשים מאבדים את מפעלי חייהם בעקבות דליקות בבית העסק, ובעקבות נזקים אשר בהחלט ניתן למנוע אם היו מתקינים ציוד כיבוי מתאים.

איזה סוג ציוד כיבוי אש נתקין בעסק?

בעוד שלא כל ציוד כיבוי מחייב או כולל את תו התקן של מכון התקנים, בהחלט כדאי לוודא כי אתם מוגנים בעזרת ציוד כיבוי אש תקין. במקרה ומדובר במערכות מתקדמות לכיבוי אש, כמובן שעל פי החוק, אתם תצטרכו להתקין אמצעי כיבוי אש העומדים בתווי התקן הנדרשים והרלוונטיים.

במקרה זה, תו התקן הנדרש או תו התקן של מכון התקנים הישראלי. יחד עם החזקת ציוד כיבוי אש בבית העסק, חשוב להקפיד על אחזקתו ותחזוקתו. אחזקת ציוד כיבוי צריכה להתבצע על ידי חברות מומחות בתחום ובעלות הסמכה מרשות הכבאות וההצלה.

אחזקת ציוד כיבוי אש לעסק

יחד עם זאת שהאחזקה של ציוד הכיבוי צריכה להתבצע על ידי חברה מומלצת ומורשית, ישנם מספר דברים שבהחלט תוכלו לתחזק בעצמכם. למשל, את השילוט בבית העסק המורה על יציאות החירום, תוכלו לבדוק בעצמכם וגם לתקנו במידת הצורך (לצבוע או לתקן שברים, לתלות מחדש וכדומה). גם את התקינות של המטפים בבית העסק תוכלו לוודא בעצמכם.

מספיק יהיה להסתכל על מד הלחץ של המטף, שאמור להיות בטווח הירוק. במידה ומד הלחץ של המטף בטווח האדום של הסקאלה, יש למלא את המטף. בכל הנוגע לתקינותם של ספרינקלרים בבית העסק, זה משהו שיהיה בעייתי לוודא לבד (מבלי לגרום להפעלתם ולרטיבות בעסק).

בדיקת ציוד כיבוי אש

חברות המספקות ציוד כיבוי אש פשוט או מתקדם, גם מבצעות בדיקות ספרינקלרים. בדיקת ספרינקלרים תבטיח את תקינותם בשעת חירום, חלילה. באשר לסוג ציוד הכיבוי שיהיה עליכם להתקין בבית העסק, תמיד לוקחים בחשבון את סוג החומרים המצויים במבנה, את החומרים מהם המבנה בנוי, את הסביבה הקרובה לבית העסק ועוד.

במילים אחרות, אם סביבת בית העסק היא דליקה, אמצעי ציוד כיבוי האש יהיו צריכים להיות מתקדמים יותר. שמרו על העסק, על מפעל חייכם, הימנעו מסיטואציות כה מצערות של דליקה ושריפות.

Related Posts