shadow

המטרה המרכזית של כתיבת עבודה סמינריונית, היא לסכם את התואר רגע לפני שמקבלים אותו. כתיבת סמינריון חותמת לנו את התואר הראשון או השני ועל מנת לכתוב אותה, נצטרך לנסח ולחפש אחר שאלת המחקר שלנו, שתהווה את הבסיס לכל כתיבת העבודה ותהיה הנושא המרכזי סביבו יתבצע הדיון. בנוסף נלקט מידע מחקרי, נבין וניישם תיאוריות על הנושא שבחרנו, נסיק ונסביר את המסקנות שאליהן הגענו כתוצאה מהמחקר וננתח ממצאים. בעבודה זו אנו בודקים את הקשר בין כל המקורות מהם לקחנו את המידע שלנו. בדרך כלל בעבודות בסדר גודל שכזה, המרצה ידרוש בין 12-20 מקורות מידע רלוונטיים בשילוב של מידע באנגלית ועברית גם יחד.

 

מה מצפים מאיתנו בכתיבת סמינריון?

האדם אשר יבדוק את העבודה המחקרית יבצע בדיקה מקיפה על התוכן, יבדוק כיצד עבודת המחקר הסמינריונית כתובה ומנוסחת, האם יש התייחסות מעמיקה לשאלת המחקר לכל אורכה של העבודה. בנוסף הבודק יבדוק היטב את מקורות המידע בהם החלטנו להשתמש, והאם יש ביסוס לטענות ולמסקנות במהלך העבודה. כתיבת סמינריון תקבע את ממוצע התואר הסופי שלנו בתור סטודנטים ועל כן יש לקחת אותה ברצינות, להפנות למקור מידע רלוונטי, כאשר לא אנו הם אלה שכתבו את הדברים, לעבוד מסודר בכדי לא לפספס שום שלב ובעיקר ללמוד מהדרך. החשיבות לדרך שבה עבודת הסמינריון נכתבת לעיתים תהייה גבוהה יותר מאשר התוכן עצמו ולכן הקשר בין מקורות המידע השונים רלוונטי וקריטי.

 

טיפים שייעלו את התהליך של כתיבת סמינריון

* נסו להשתמש במקורות עדכניים מהשנים האחרונות על מנת לחדש למרצה או לאדם שבודק את העבודות. בדרך כלל השימוש במקורות ישנים חוזר על עצמו שוב ושוב מה שעלול לשעמם את הבודק ובדרך עקיפה לפגוע בסטודנט.

* התייעצו עם אנשים שכבר כתבו עבודות דומות לשלכם וזכו בציון גבוה, אולי הם יוכלו לספק לכם הכוונה.

* עבדו לפי שלבים. לפני שאתם מתחילים לכתוב, אספו את כל מקורות המידע שלכם, הכינו את הרפרט אותו תציגו למרצה או לשאר הכיתה ורק לאחר מכן כשיש לכם שלד של העבודה התחילו בכתיבתה.

Related Posts

כתיבת תגובה