shadow

ניהול תיק השקעות הוא משימה תובענית למדי עבור המשקיע הממוצע. קיימים סיכונים רבים במהלך הרכבה של תיק השקעות. ניכוס לא מדויק של כספים, עם תיק שאינו מגוון, עשוי להוביל להשלכות הרסניות. מנהלי תיקי השקעות עשויים לספק עבור משקיעים הזדמנות ללמוד להיות מודעים למגמות עכשוויות בשווקים הפיננסים, תוך שהם מסייעים להם לקבל החלטות תבוניות בנוגע לסוגי ההשקעה ומבנה התיקים שלהם. ניהול תיקי השקעות ללקוחות פרטיים ומוסדיים מסייע בקבלת ההחלטות הנבונות בזמן הנכון – מה שיביא להגדלת רווחים.

כלי מפתח חשוב – גיוון התיק

גיוון מחזק במפתח לתכניות השקעה בטוחות ותשואות גבוהות יותר. למעשה, זה אומר שכדאי להימנע מהטעות הנפוצה למדי, של החזקת כל הביצים בסל בודד. טבעי הדבר שלמשקיע תהיה נטייה לחפש תשואות גבוהות, אך משקיע ממוצע עשוי לזלזל בסיכונים הכרוכים בהשקעה מסוימת. בדרך כלל, קיימים שני סוגים עיקריים של סיכונים בשווקים פיננסיים – סיכון ספציפי וסיכון שוק. סיכון ספציפי זהו סיכון המתבטא בפשיטת רגל קרובה ש חברה או משרד, או איבוד ערך רב – ניתן להפחית סיכון זה על-ידי ניהול תיקי השקעות ללקוחות פרטיים ומוסדיים, בתנאי שיכלול גיוון באפיקי החברות וההשקעות. סיכון שוק מדבר על מצב בו השוק כולו מתרסק; מדובר על תרחיש כמעט בלי אפשרי, לגביו אין הרבה מה לעשות, וגם אלמנט של גיוון בתיק מוגבל ביכולתו לסייע.

מנהל תיק השקעות

ניהול תיקי השקעות ללקוחות פרטיים ומוסדיים מבוצע על-ידי מנהל תיק השקעות. אחד הערוצים בו על מנהל כזה לפעול הוא גיוון התיק עם אפיקי השקעות מוצלחים שונים – וכמובן, בהתאם לצרכיו ונטיותיו הפיננסיות של בעל התיק. משקיע ממוצע לא מכיר כראוי את תפקד השוק ואת ערכן האמיתי של אגרות חוב ומניות. מנהל תיק השקעות הוא מעין מתווך: הוא מסייע למשקיע לרכוש השקעות ניירות ערך טובים והשקעות שוות. ניהול תיק הולם עשויים למנוע טעויות נפוצות, כדוגמת – רכישת מנויות חדשות שזה עתה הונפקו.

רמת סיכון הולמת

שיכרו מנהל תיק השקעות שיסייע לכם ליצור תמהיל השקעות נכון עבורכם ורמת סיכון מתאימה. עניין זה כרוך בהגדרת המשקל המתאים להשקעות מסוכנות ולהשקעות סולידיות. ניהול תיק השקעות ללקוחות פרטיים ומוסדיים מסייע בהחלטה עמה יש להשקיע בניירות ערך, אגרות חוב ומניות. משקיע ממוצע לא ידע תמיד לקבוע תמהיל חכם בתיק ההשקעות, ולרוב יקבל החלטות אלו אינטואיטיבית, ולא על סמך פרמטרים מקצועיים שיעלו את הסיכויים לקבל תשואה מההשקעה.

יתרונות נוספים

ניהול תיק השקעות תוך הסתייעות במנהל אמין טומן בחובו יתרונות נוספים, מלבד ההסתברות לקבלת תשואה על השקעה. מנהל תיק השקעות ראוי יכול לסייע אף בלמידת תחום ההשקעות. עם הזמן, המשקיע מכיר את פעולת השוק, ואת הדרכים הטובות לקבלת החלטות נכונות בעניין ההשקעה. בטווח הארוך, המשקיע יוכל להתחיל לעסוק בכך באופן עצמאי, ואט-אט להשתחרר מהצורך בשירותי מנהל תיק השקעות.

כתיבת תגובה