shadow

פשיטת רגל – ברור לכם שאתם חייבים להתמודד עם העניינים הכלכליים שלכם ואפילו לקבל עזרה על מנת לשקם את אורח החיים הכלכלי. בשלב הזה, כאשר אין עוד כספים שאתם יכולים למשוך מהחסכונות על מנת להחזיר את החובות, האופציה היחידה שעומדת על הפרק היא הפנייה להליך חדלות פירעון. החל משנת 2019 השינוי בחוק חדלות פירעון החדש הוא שינוי טכני אבל גם שינוי גישה. לא עוד תהליך של חינוך וענישה אלא חשיבה על יצירת שיקום כלכלי לטובת החייב בתנאים ששומרים גם על הזכויות של הנושים. לאורך הדרך יש שלושה שלבים מרכזיים, אותם יכול להציג בפניכם עורך דין לחדלות פירעון והם ישפיעו בצורה משמעותית מאוד על עתיד ההליך שלכם.

מההתחלה ועד להפטר – הצווים שחשוב להכיר בהליך פיננסי משמעותי

הוצאה לפועל – שלושת הצווים המשמעותיים ביותר של הליך חדלות פירעון הם:

  1. צו לפתיחת הליכים – הצו שבו אתם "מצהירים" אל מול הרשם בהוצאה לפועל או בית המשפט (תלוי בגובה החוב), על הבקשה לפתוח בהליך חדלות פירעון.
  2. צו שיקום כלכלי – המגדיר את גובה החזר החוב החודשי, פרק זמן ביצוע התשלומים, והדרישות הנלוות כמו תוכנית הכשרה כלכלית. הצו נתון לשיקול דעתו של בית המשפט והוא יכול לקצר או להאריך את פרק זמן ההחזר, בהתאם להתנהגות היחיד בהליך.
  3. צו הפטר – הצו המסיים את הליך חדלות הפירעון מבחינה רשמית.

שימו לב – צו ההפטר הוא לאו דווקא הסוף

חדלות פירעון – אף על פי שמדובר על צו אשר מסיים את תהליך השיקום הכלכלי ואת תהליך החזרת החובות, במקרים מסוימים הזכאות להפטר מכל החובות יכולה להשתנות גם לאחר סיום ההליך. בגלל שמדובר על הליך שיקום, המחוקק מאפשר לבית המשפט לבטל את קיומו של צו הפטר בנסיבות מסוימות. למשל, אם היחיד בחר להסתיר מידע, להציג עובדות שאינן נכונות או לפעול שלא בתום לב לאורך הדרך, והמידע מתגלה לאחר קבלת צו הפטר, מה שאומר שאתם צריכים לפעול ביושר לאורך הדרך.

המאמר בחסות חדשות bignews

 

Related Posts

כתיבת תגובה